Plat Facetat

Realització d’un vídeo promocional per un producte desnvolupat per Andreu Carulla: el plat facetat.

Leave a Reply