Cap Catalogne nº27
42_entrada100anyscostabravaopt

Entrades de dos artícles per a la revista de Perpinyà Cap Catalogne nº27.