Flor de Romaní
73_florderomani09
73_florderomani08
73_florderomani07
73_florderomani06
73_florderomani056
73_florderomani03
73_florderomani04
73_florderomani02
73_florderomani01

Disseny de la nova interfície per l’empresa Flor de Romaní.
Encàrreg de l’Estudi Oliver Gràfic de Banyoles. Programació de Botigues.cat.

-Flor de Romaní: www.florderomani.com