Mitec
logo_Mitec_variacions
81_miteclogopapereriadef02-5

Desenvolupament gràfic per a l’empresa Mitec.
Creació d’un logotip i aplicacions realacionades (targetes, paper carta, firma electrónica,…).