Món Banyoles

Món Banyoles és una entitat sense ànims de lucre que està formada per dones del Pla de l’EStany i que té com a objectiu fer accions i activitats que serveixin per crear ponts i per afavorir el contacte i el coneixement mutu entre totes les persones que viuen a la comarca. Alhora pretén crear i participar en projectes inclusious i que treballin per a la igualtat i la justicia social. Món Banyoles treballa en coordinació i beu de les associacions de dones que existeixen i que han existit fins avui a la comarca. Si vols participar o col·laborar amb l’associació, posa’t en contacte amb nosaltes!

 

monbanyoles@gmail.com

monbanyoles.wordpress.com

@monbanyoles