Nuduka

Filmació, edició i realització d’una col·lecció de vídeos promocionals per Nuduka,
una perruqueria situada a Girona.
La filmació va ser una sessió d’unes 5 hores de duració.
Es va personalitzar i animar el logotip de la perruqueria.
L’audio dels clips és en part creació propia feta amb el software SoundTrackPro.

Aquets vídeos han sigut confeccionats per a ser inclosos a la web de la mateixa perruqueria:
www.nudukaestilisme.cat