Quick Market

Animació presentació per una nova forma de compra: Quick Market.
Projecte realitzat amb fotos i dibuixos 100% originals pel projecte.