Plat Facetat by ^C studio
Realització d’un vídeo promocional per un producte desnvolupat per Andreu Carulla: el plat facetat.